Contact Us

CSIC ·PRIDe Electronics
Address: Jiangning Shuige road Nanjing Economic Development Zone, Jiangsu City, Changqing street, No. 32
Zip code: 211106
Tel:+86(0)25-68626232